Kompleksowe usługi projektowe, budowlane oraz nadzór inwestycji:

USŁUGI PROJEKTOWE:

 • projekty budowlane: budynków mieszkalnych, usługowych, przemysłowych
 • projekty przebudowy, rozbudowy, nadbudowy
 • adaptacje projektów typowych
 • zmiany sposobu użytkowania budynków
 • termomodernizacje ( projekty elewacji)
 • projekty i aranżacje wnętrz: prywatnych i komercyjnych
 • obiekty małej architektury

Obsługa obejmuje pełen proces od prac przygotowawczych (inwentaryzacja, analizy, badania gruntowe etc.), poprzez załatwienie wszelkich formalności urzędowych (zdobycie decyzji o warunkach zabudowy, wypisu z planu miejscowego, przydział mediów i inne dokumenty), koordynację projektów branżowych, aż po uzyskanie pozwolenia na budowę a następnie nadzór autorski projektu.

USŁUGI BUDOWLANE:

 • kompleksowa budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wielorodzinnych, budynków usługowych, przemysłowych
 • prace żelbetowe, murarskie, ciesielskie, dekarskie
 • prace remontowo-wykończeniowe
 • termomodernizacje i renowacje elewacji
 • rozbiórki

Ofertę kierujemy do inwestorów indywidualnych, budżetowych, przemysłowych i spółdzielni mieszkaniowych.

NADZÓR:

Oferujemy usługi:

 • Kierownika Budowy
 • Inspektora Nadzoru, w tym także nadzory obiektów objętych ochroną konserwatorską
 • Nadzór autorski projektu

a także:

 • przeglądy techniczne budynków
 • kosztorysy
Każde zadanie projektowe, budowlane oraz nadzór jest wyceniane indywidualnie w zależności od skali (wielkości) obiektu, poziomu trudności, zakresu prac i wymagań Inwestora.